Jedwab ręcznie malowany najwyższej jakoś›ci

pieczec-qualityInSilk Pracownia Jedwabiu oferuje Pań„stwu jedwab ręcznie malowany najwyższej jakoś›ci.

Każdy produkt wykonany jest rę™cznie, co potwierdza dołą…czany do dokonanego zakupu certyfikat. Wszystkie produkty od Insilk Pracownia Jedwabiu – począ…wszy od chust i szali jedwabnych, przez poszewki na poduszki i firany, na tunikach i bluzkach jedwabnych kończąc, to produkty najwyższej jakoś›ci.

Wykonane są… – niezależnie od odmiany materiał‚u – tylko i wyłą…cznie z naturalnego 100% jedwabiu obszywanego ręcznie. Autorskie, niepowtarzalne projekty wzorów wychodzą spod rę™ki Mał‚gorzaty Boruch – Łukiewicz, absolwentki Studiów Plastycznych, posiadającej ponad 15 letnie doświadczenie w pracy z tym rodzajem materiału. Wszystkie wzory jakie umieszczane są na naszych jedwabiach, malowane są… z wykorzystaniem naturalnych, profesjonalnych farb do malowania jedwabiu. To bardzo ważne – uniwersalne farby do tkanin nie gwarantują odpowiedniej jakoś›ci i trwałoś›ci. Wzory naniesione na jedwab utrwalamy dwoma metodami – parową… bądź termiczną… z wykorzystaniem profesjonalnego urządzenia (parownik). Obie metody pozwalają… na uzyskanie pełnych i nasyconych barw, które wraz z upł‚ywem czasu nie ulegają… wyblaknię™ciu oraz umożliwiają… pranie (patrz: szczegół‚y dotyczą…ce konserwacji).

Certyfikat Oryginalności InSilk

Dzię™ki naszemu doświadczeniu, wykorzystywaniu profesjonalnych narzę™dzi oraz peł‚nemu zaangażowaniu w projektowanie i tworzenie produktów dla Państwa, jesteśmy w 100% pewni ich jakoś›ci, co potwierdzamy dołączanym do każdego zakupu Certyfikatem Oryginalności InSilk.

jedwab ręcznie malowany najwyższej jakości